Nabídka vystoupení

Programová nabídka na sezónu 2020

 Valdštejnova smrt

Svou kariéru zahájil jako prostý voják, ale ve službách císaře Ferdinanda II. vystoupal až na samý vrchol moci. Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, vrchní velitel císařských vojsk, frýdlantský vévoda a říšský kníže, generální hejtman v Baltickém a Oceánském moři, se neohlížel nikdy na nic a na nikoho. Shromáždil ohromné bohatství, vysoko převyšující císařovo jmění. Nikdy neztratil žádnou bitvu. Porazila ho až závist jeho vlastních spojenců – a strach, který budil v samotném císaři. 

Programová nabídka na sezónu 2018

Válka růží

V pochmurných podzimních měsících léta páně 1453 se do Anglie vrátila poražená armáda anglického krále Jindřicha VI., která ve Francii marně bojovala o uhájení posledních zbytků anglických držav. Jindřich VI. z porážky zešílel, a uvolnil tak cestu k moci královskému místodržiteli, vévodovi z Yorku. Ani jemu však nebyl dopřán šťastný osud. Bouřila se proti němu královna Markéta, bouřili se i příslušníci silného konkurenčního rodu Lancasterů. Anglickým králem se stal až Yorkův syn Eduard. Budeme vám vyprávět jeho příběh. Příběh, do něhož významnou měrou zasáhl také anglický šlechtic, hrabě Richard z Warwicku, přezdívaný jako „tvůrce králů“. Vztah obou mužů se stal důležitou epizodou v událostech, které vstoupily do historie pod názvem Válka růží.

O velkém nepřátelství Peregriny Pušové a Mikuláše z Potštejna

Po zavraždění posledního přemyslovského krále Václava III. nastaly českému království nejisté časy. Vlivní představitelé šlechty hledali v nastalém mocenském vakuu způsob, jak se zbavit nepohodlných věřitelů z řad bohatých měšťanů. Městští patricijové naopak doufali, že se jim podaří posílit svůj vlastní vliv a získat postavení srovnatelné s šlechtou. Tento spor se stal živnou půdou také pro velké nepřátelství dvou rodů, Peregriny Pušové a českého šlechtice Mikuláše z Potštejna. Kdo stojí za vraždami v temných uličkách?

Programová nabídka na sezónu 2017

Černá rota

Po bitvě u Lipan bloudily zbytky husitských oddílů bezcílně Evropou a dávaly se najímat jako žoldnéřské roty bojující na té či oné straně v nejrůznějších místních šarvátkách. Husitou býval také hejtman František z Háje, pro svou povahu přezdívaný Strašlivý Franz. Ve službách uherského krále Matyáše Korvína kolem sebe shromáždil skupinu elitních, avšak nelítostných válečníků, která vstoupila do historie pod názvem Černá rota. Její vojenské schopnosti pomohly na čas zastavit tureckou expanzi. Když ale na český trůn usedl „husitský král“ Jiří z Poděbrad a Matyáš stočil svá vojska proti němu do Čech, bylo zřejmé, že je jen otázkou času, kdy se žoldnéři Černé roty střetnou na bitevním poli se svými bývalými spolubojovníky.

Panna ve zbroji
Píše se rok 1429. Francie stojí před zánikem. Země je rozdělena a okupována anglickým vojskem. Z malé vesnice Domrémy přichází sedmnáctiletá dívka, která slibuje vyhnat Angličany a osvobodit francouzská města. Ale zápas, jenž musí vybojovat, se neodehrává jen na bitevním poli…

O velkém nepřátelství Peregrina Puše a Mikuláše z Potštejna
Po zavraždění posledního přemyslovského krále Václava III. nastaly českému království nejisté časy. Vlivní představitelé šlechty hledali v nastalém mocenském vakuu způsob, jak se zbavit nepohodlných věřitelů z řad bohatých měšťanů. Městští patricijové naopak doufali, že se jim podaří posílit svůj vlastní vliv a získat postavení srovnatelné s šlechtou. Tento spor se stal živnou půdou také pro velké nepřátelství pražského německého měšťana Peregrina Puše a českého šlechtice Mikuláše z Potštejna. Kdo stojí za vraždami v temných uličkách?

 

Programová nabídka na sezónu 2016

Panna ve zbroji
Píše se rok 1429. Francie stojí před zánikem. Země je rozdělena a okupována anglickým vojskem. Z malé vesnice Domrémy přichází sedmnáctiletá dívka, která slibuje vyhnat Angličany a osvobodit francouzská města. Ale zápas, jenž musí vybojovat, se neodehrává jen na bitevním poli…

O velkém nepřátelství Peregrina Puše a Mikuláše z Potštejna
Po zavraždění posledního přemyslovského krále Václava III. nastaly českému království nejisté časy. Vlivní představitelé šlechty hledali v nastalém mocenském vakuu způsob, jak se zbavit nepohodlných věřitelů z řad bohatých měšťanů. Městští patricijové naopak doufali, že se jim podaří posílit svůj vlastní vliv a získat postavení srovnatelné s šlechtou. Tento spor se stal živnou půdou také pro velké nepřátelství pražského německého měšťana Peregrina Puše a českého šlechtice Mikuláše z Potštejna. Kdo stojí za vraždami v temných uličkách?

O Karlu IV. a loupeživém rytíři
Jan Pancíř ze Smojna věřil, že se narodil pod šťastnou hvězdou. Vždyť zachránil život samotnému českému králi a římskému císaři a byl jím osobně vyznamenán. Pýcha ale předchází pád. Co udělá Karel IV., až se dozví, že jeho oblíbenec není tím, kým se zdá? I moudrý král umí sáhnout po meči. Naše nová hra, inspirovaná pověstí o strašlivém loupežníkovi Pancíři ze Smojna, uvádí na scénu nejslavnější postavu českých dějin, moudrého a spravedlivého Otce vlasti Karla IV. Kromě rytířských i nerytířských soubojů a rvaček se v ní diváci seznámí i s některými méně známými okolnostmi z jeho života.

Markéta Lazarová divadelní dramatizace románu Vladislava Vančury na motivy filmu Františka Vláčila. Pouze večerní vystoupení.
Král se snaží zbavit svá území loupežníků, Kozlíka a Lazara, a po kraji putují královští vojáci. Obě rodiny před nimi ustupují, ale Lazar se snaží vymyslet způsob, jak se vetřít do přízně krále. Kozlík se skrývá v lesích rozhodnut vojsku nepodlehnout a držet se svého „řemesla“. Vysílá svého syna Mikoláše k Lazarovým s nabídkou, aby se spojili a porazili královo vojsko. Dojde k hádce a k bitce. Lazar prohrává a Mikoláš si odvede jednu z Lazarových dcer – Markétu.

V závěru dojde k bitvě v Šerpinském lese, kdy je královské vojsko ve veliké přesile. Přestože se Kozlíkovi bijí jako lvi, jsou nuceni dát se na ústup. Kozlík je dopaden. Mikoláš se, přes odpor matky, rozhodne otce zachránit. To se nepovede a Mikoláš umírá a Kozlík je popraven.
Režie: Karel Šlejhar
Scénář: Karel Knotek

dále nabízíme jednotlivé šermířské souboje, ukázky zbraní, hry pro děti a hrátky s ohněm.

Další odehraná autorská vystoupení

Václav na Bezdězu
„Král, král, krááál,“ volali prý krkavci kroužící nad Moravským polem, kde Přemysl Otakar II. podlehl římskému králi Rudolfu Habsburskému ve své poslední bitvě. Českým králem se měl stát po Přemyslovi jeho syn, malý sedmiletý chlapec pokřtěný jako Václav II. Následníkova matka královna Kunhuta požádala ve strachu před Rudolfem o pomoc Václavova strýce, braniborského markraběte Otu. Zle se v něm však zmýlila. Ota Braniborský nechal malého kralevice uvěznit na hradu Bezděz a sám chtěl vládnout české zemi z titulu chlapcova poručníka. Česká šlechta se však nesmířila s takovým vývojem věci…

Výše uvedený nástin historických událostí druhé poloviny 13. století tvoří rámec pro nové představení „Václav na Bezdězu“ divadelně-šermířské skupiny Bibus Spiritus. Jeho děj začíná těsně před eskortací malého Václava na hrad Bezděz. Vydejme se za ním do chladných zdí a staňme se znovu svědky dávných dějů, z nichž vzešel český panovník nad jiné talentovaný, který však nedokázal překonat tragédii vlastního osudu.

Markéta Lazarová divadelní dramatizace románu Vladislava Vančury na motivy filmu Františka Vláčila. (nově tento rok jevištní dramatizace)
Král se snaží zbavit svá území loupežníků, Kozlíka a Lazara, a po kraji putují královští vojáci. Obě rodiny před nimi ustupují, ale Lazar se snaží vymyslet způsob, jak se vetřít do přízně krále. Kozlík se skrývá v lesích rozhodnut vojsku nepodlehnout a držet se svého „řemesla“. Vysílá svého syna Mikoláše k Lazarovým s nabídkou, aby se spojili a porazili královo vojsko. Dojde k hádce a k bitce. Lazar prohrává a Mikoláš si odvede jednu z Lazarových dcer – Markétu.
V závěru dojde k bitvě v Šerpinském lese, kdy je královské vojsko ve veliké přesile. Přestože se Kozlíkovi bijí jako lvi, jsou nuceni dát se na ústup. Kozlík je dopaden. Mikoláš se, přes odpor matky, rozhodne otce zachránit. To se nepovede a Mikoláš umírá a Kozlík je popraven.
Režie: Karel Šlejhar
Scénář: Karel Knotek
Hudba: Jan Sklenička

Přízrak z Bezdězu je volné zpracování strašidelné středověké pověsti o
krvelačném loupežníkovi z kraje pod hradem Bezdězem. Celý kraj pod Bezdězem obchází hrůza. Kdo přepadá a vraždí kupce na pradávných obchodních stezkách? Náhodní svědci prohlašují, že v krvelačném loupežníkovi rozpoznali známou tvář. Ale je to tvář váženého muže, jenž požívá u všech úcty. Kdo je tajemný bezdězský přízrak, který se zjevil, aby vraždami a loupením znovu probudil dávný spor? Divadelní hra se šermem vychází ze skutečné bezdězské pověsti O Daliborovi z Myšlína.

Markéta Lazarová divadelní dramatizace románu Vladislava Vančury na motivy filmu Františka Vláčila.
Král se snaží zbavit svá území loupežníků, Kozlíka a Lazara, a po kraji putují královští vojáci. Obě rodiny před nimi ustupují, ale Lazar se snaží vymyslet způsob, jak se vetřít do přízně krále. Kozlík se skrývá v lesích rozhodnut vojsku nepodlehnout a držet se svého „řemesla“. Vysílá svého syna Mikoláše k Lazarovým s nabídkou, aby se spojili a porazili královo vojsko. Dojde k hádce a k bitce. Lazar prohrává a Mikoláš si odvede jednu z Lazarových dcer – Markétu.
V závěru dojde k bitvě v Šerpinském lese, kdy je královské vojsko ve veliké přesile. Přestože se Kozlíkovi bijí jako lvi, jsou nuceni dát se na ústup. Kozlík je dopaden. Mikoláš se, přes odpor matky, rozhodne otce zachránit. To se nepovede a Mikoláš umírá a Kozlík je popraven.
Režie: Karel Šlejhar
Scénář: Karel Knotek
Hudba: Jan Sklenička
Realizace: 6. – 7.7.2012, hrad Dívčí kámen

no images were found

Fiktivní příběh Trable krále Jana je z doby vlády Jana Lucemburského v Čechách. Netradiční pohled do života královské rodiny, v kterém se představí král Jan jako lazar, jeho syn Karel jako záletník a výstřední medikus Pilule jako postrach všeho živého u dvora, je více jak pětiletý projekt, divácky oblíbený a stále žádaný.

Historické fresky duelů z různých historických dob se skrývají pod názvem Šermířské rozvernosti, ve kterých je mluvené slovo stejně břitké a ostré jako zbraně, které osudovým způsobem vstupovaly do života šlechticů, dobrodruhů ale i pirátů.

Dále nabízíme: Orientální tance, tanec s ohněm,  kejklení s ohněm, šermířské duely od gotiky po rokoko a noční prohlídky na hradech a zámcích. Dále můžeme zajistit program a kostýmované účastníky na akce historického charakteru (městské a hradní slavnosti) nebo zajistit program na různé podnikové večírky, oslavy a festivaly.

Otdavy frejovnej panny je divadelní představení postavené na dialozích ve staročeštině, které jsou v průběhu děje překládány a celý děj je podtržen souboji na tesáky, katzbalgery, rapíry a meči. Humorné vyprávění o tom, co vzejde z toho, když se dvě krásné dámy přou o jednoho ženicha a k tomu se přichomýtne bývalý milenec jedné z nich, je divácky atraktivní a zajímavé také zapojením diváků do příběhu.