Aktuality

Slovo na konec sezóny

Dovolte mi, abych věnoval pár řádků letošní šermířské sezóně. V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem těm, kteří nám umožnili realizovat naše představení  na historických objektech, které jsou sami o sobě perlami v pestré mozaice české a moravské krajiny. Třeboň, Bezděz, Sovinec, Grabštejn, sídla,  jejichž genius loci je nezpochybnitelný a věřím tomu, že jsme i my svým dílem přispěli k jeho vnímání.

Tento rok jsme realizovali další z řady každoročních premiér s názvem Černá rota. Silný příběh, který vypráví o tragické lásce ve víru válečných událostí v českém království  v druhé polovině 15. století. Dále jsme již třetím rokem reprízovali příběh Mikuláše z Potštejna a německého měšťana Peregrina Puše, kteří se zle znesvářili. Jejich osudy spojil nejen vztah k Elišce, dceři Jana z Lipé, ale také tragická smrt Mikulášova otce. Co z toho všeho vzešlo, je podívaná, která vyloudila pobavený úsměv u nejednoho diváka.

Na příští rok opět plánujeme premiérové představení, které se bude odehrávat v Anglii, v době války znesvářených rodů Lancasterů a Yorků. A pokud se povede, přijde i coververze Peregrina Puše.

Přes zimní měsíce plánujeme rozvíjet další režijní spolupráci s Červeňákem, za jehož divadelní aranžmá mu patří skutečně veliké poděkování. Dále bych také rád poděkoval Šuldovi a Zdenálovi z Digladioru, kteří jsou nám nápomocni radou a odbornými zkušenostmi v oblasti scénického šermu.

V příštím roce přeji všem spřízněným duším to nejlepší, co může herce a šermíře potkat:  potlesk diváků, radost z tvůrčí práce, podpora přátel, bez kterých to nefunguje,  a úspěšnou sezónu 2018.

Karel

 

Premiéra vystoupení ČERNÁ ROTA

Stage Combat Camp 2017

Ve dnech 24. – 26.2.2017 jsme se zúčastnili školy scénického šermu Digladior.

Chtěl bych tímto poděkovat Šuldovi, Zdenálovi a Borkovi za skvěle připravený

seminář, všem ostatním účastníkům za úžasnou atmosféru a spolupráci.

Karel

______________________________________________________________

 Etymologie názvu Bibus Spiritus

Bibus znamená latinsky pijáci.

Spiritus  je dle výkladového slovníku vůdčí duch, inspirátor, hlavní hybatel, „duše“ nějaké činnosti.

Ve volné překladu pak znamená spojení obou slov „pijáci ducha“, tedy pijáci jakýchsi  idejí, které nás všechny spojují a dávají našemu snažení vnitřní smysl. V této souvislosti bych rád připomněl arkánu 21, kterážto říká: „Jsme stvořeni na tomto světě, abychom mohli tvořiti světy nové.“

Tedy tak v jistém smyslu činíme. To je Bibus Spiritus.


Bibus Spiritus je spolek šermířů, amatérských divadelníků, tanečníků a koňáků, milovníků historie a romantiky. Všechny nás spojuje emotivní náklonnost k fenoménu české hradní architektury a existenciální potřeba čas od času aktivně setrvávat v prostoru nesoucímu pečeť věků minulých. Dýchat atmosféru hradního nádvoří prosvíceného měsíčním svitem a návštěvníkům vyprávět  příběhy, které ukryté pod zemí vyvěrají, jak prameny v české krajině, to je svět, který nás okouzlil. I my mu dáváme kousek své duše. 
 


Meč